Հրատարակութիւն

PDF
Արւեստից Լուրեր
Արւեստից Լուրեր
Մարզական Լուրեր
Սկաուտական Լուրեր
Երէցների Լուրեր
Մասնաճիւղերի Լուրեր
Ընդհանուր Լուրեր

Հովը փչեց սարիցը

Աղբիւր բխեց քարիցը

Սիրածիս թևը մտայ

Ջուր խմեցինք ակիցը

Հուր ա թափում վերիցը

Վառւեցի քո սէրիցը

Վարդավառին ինձ համար

Ձիւն բեր սարերիցը

Ջաղացս մանի մանի

Քունս անուշ կը տանի

Իմ եարը սարում չոլում

Իմ քունը ո՞նց կը տանի:

Արազ ջրիդ եմ կարօտ

Բլբուլ եմ վարդի կարօտ

Հեռու տեղից շուտ արի

Քաղցր ձէնիդ եմ կարօտ

Զամբիլ եմ լցրել նուշը

Թող ծակի վարդի փուշը

Փունջը կապեմ եարիս տամ

Պաչ անեմ եարիս թուշը

Գիւլում կասեմ կշարեմ

Տոպրակ կածեմ կկարեմ

Երկրէ երկիր ման կը գամ

Քանց քեզ լաւը կճարեմ:

Ծառի տակը հով քամի

Քաքուլդ քամին տանի

Բա դու սարում ու ձորում

Իմ քունը ո՞նց կը տանի:

Թեզ տւած թեզին մեռնեմ

Ման եկած տեղին մեռնեմ

Երեք օրա տեսել չեմ

Նոր ծլած բեղին մեռնեմ:

Ձեռներդ ծափ ես տալիս

Քաքուլդ թափ ես տալիս

Էսօր իմ եար չեմ տեսել

Ամէն օր խափ ես տալիս:

Ուռի ես, կռանալ մի

Մեր դռնից հեռանալ մի

Թէ Աստւածդ կը սիրես

Սիրածիդ մոռանալ մի: