Հրատարակութիւն

PDF
Ուրբաթ, 31 Օգոստոս 2018 08:18
Rate this item
(0 votes)

 

   Ծրագիր 

 

 

 Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Բասկետբոլի ծրագիր

 

 

                                                                                                                        Ժամ՝

Երիտ. Օրդ.

Հ.Մ.Ա.Կ .(2)  –  Նայիրի                                                                                            14:00

Հ.Մ.Ա.Կ. (1) – Արցախ                                                                                             15:30

 

Երիտ. Տղ.

Րաֆֆի  (1) – Սիփան                                                                                               17:00

 

Երէց Տղ.

Հ.Մ.Ա.Կ.– Թաւրիզ                                                                                                  19:15

Րաֆֆի – Արցախ                                                                                                     21:00

 

 

 

Ուրբաթ

31 Օգոստոս 2018

Թեթեւատլետի ծրագիր

 

                                                                                       Ժամ՝

800 Մետր Օր.                                                                           18:00   

200 Մետր Տղ.                                                                            18:30

200 Մետր Օր.                                                                               19:00

 

Նիզականետում Տղ.                                                                     19:30

Նիզականետում Օր.                                                                     20:00

 

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Թենիսի ծրագիր

                                                                                     

Օր. Անհատական   10:00

Քարլա Էրիզեան- Քրիստինե Ֆարմանեան

 

 

Տղ. Անհատական 16:00

Սիամանթօ Տիգրանեան - Էդւին Զոհրաբեան

Ալէքս Աւագեան - Արմէ Մարտիրոսեան

18:00

Վահէ Մաջնունեան - Էմիլ Լազարեան

Բերնարդ Այւազեան -  Դաւիթ Մարգարեան

 

Տղ. Անհատական             20:00

Սեմիկ Խոդադի-Ժիլբերտ Աջունեան

 

Օր . Անհատական                20:00

Մինէ Մարտիրոսեան - Սելին Մկրտիչեան

 

  

  Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Սեղանի Թենիսի ծրագիր

 

Խմբային երէց Տղ.

Մրցութիւնը տեղի է ունենալու՝

ժամը 10:00-ին անմիջապէս վիճակահանութիւնից յետոյ:

 

 

   

Ուրբաթ

31 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի ծրագիր

 

Երիտ. Օրդ.

                                                                                                            Ժամ՝

          Արարատ (2) – Սիփան (1)                                                                      11:00

          Արցախ   Սիփան (2)                                                                                 12:30

 

     

Ուրբաթ

31 օգոստոս2018

Ֆուտսալի ծրագիր

 

                                                                                                  Ժամ՝

Թաւրիզ  – Հ.Բ.Ը.Մ. (2)                                                                   18:00

Արմէն  –  Նայիրի                                                                           19:00

Սիփան  – Հ.Բ.Ը.Մ. (1)                                                                    20:00

Հ.Հ.Ը.Մ.  (1) – Ուրմիա                                                                    21:00

 

Շաբաթ

1 սեպ 2018

Բասկետբոլի ծրագիր

 

                                                                                                                        Ժամ՝

Երիտ. Օրդ.

Հ.Մ.Ա.Կ .(2)  –  Արցախ                                                                                           11:30

Հ.Մ.Ա.Կ. (1) – Նոր Ջուղա                                                                                       13:00

 

Երիտ. Տղ.

Նոր Ջուղա – Սիփան                                                                                              14:30

Րաֆֆի (2) – Չարմահալ                                                                                         16:15

Հ.Մ.Ա.Կ.(2) – Րաֆֆի (1)                                                                                          18:00

 

Երէց Տղ.

Հ.Մ.Ա.Կ.– Նայիրի                                                                                                    19:45

Սիփան – Արցախ                                                                                                    21:30

 

 

Շաբաթ

1 սեպտեմբեր 2018

Թենիսի ծրագիր

 

Ժամ՝                                                                             

Օրդ. Անհատական 

                                         17:00                                   Նիկոլետ Մահմուդի – Արփի Գալստեան                                       

Փօլէտ Բարխուրդարի – Ագաթ Սադեղի                                  17:00

Տղ. Անհատական

Ֆրէդ Յակոբեան – Հարւէն Իսաղուլեան                               19:00

Միրօ Սարգսեան – Թադէ Ասատրեսն                                   19:00

 

Օրդ. Անհատական

Արամ Մելիքեան – Արգին Դարբինեան                               21:00

Արէն Պօղոսեան  -  Սեմիկ Խոդադադ                                   21:00

 

Շաբաթ

1 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի ծրագիր

        

                                                                                      Ժամ՝

                            Խմբային երէց Օրդ.                                                     15:00                           

Անհատական երիտ Օրդ.                                             15:00

Շաբաթ

1 Սեպտեմբեր 2018

Ֆուտբոլի ծրագիր

 

                                                                                                     Ժամ՝

Հ.Հ.Ը.Մ.  – Նայիրի                                                                          19:00

Րաֆֆի   – Նոր Ջուղա                                                                             21:00

Շաբաթ

1 սեպտտմբեր 2018

Ֆուտսալի ծրագիր

                                                                                                Ժամ՝

Արմէն  – Հ.Հ.Ը.Մ.  (2)                                                                      17:00

Թաւրիզ  –  Նայիրի                                                                        18:00

Սիփան  - Ուրմիա                                                                          19:00

 

 

 

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի ծրագիր

 

                                                                                                                        Ժամ՝

Երիտ. Օր.

Նայիրի – Արարատ (1)                                                                                            13:00

Արցախ - Ն.Ջուղա                                                                                                    14:30

 

Երիտ. Տղ.

Ն.Ջուղա – Արարատ (2)                                                                                           16:15

Արցախ – Արարատ (1)                                                                                             18:00

 

Երէց Տղ.

Նայիրի – Ն.Ջուղա                                                                                                  19:45

Չհարմահալ – Րաֆֆի                                                                                             21:30  

 

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Թենիսի ծրագիր

 

Մրցութիւնները տեղի են ունենալու ժամը ՝ 17:00-ից:

 

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Ճատրակի ծրագիր

 

Մրցութիւնը տեղի է ունենալու՝

 ժամը 9:00-ին:

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի ծրագիր

 

                          

                                                                                                    Ժամ՝                            

Անհատական երիտ Տղ.                                               15:00

Կիրակի

02 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի ծրագիր

 

Երիտ. Օրդ.

                                                                                     Ժամ՝                         

         Սիփան (2) –Արարատ                                                      10:00

          Արցախ – Սիփան (1)                                                        11:30

Կիրակի

2 սեպտտմբեր 2018

Ֆուտսալի ծրագիր

 

                                                                                                Ժամ՝

Հ.Մ.Ա.Կ. – Հ.Հ.Ը.Մ.  (1)                                                                             18:00

Հ.Բ.Ը.Մ. (2)  –  Հ.Մ.Մ. Նայիրի Մ.                                                 19:00

Թաւրիզ  - Հ.Հ.Ը.Մ. (2)                                                                              20:00

Ուրմիա – Հ.Բ.Ը.Մ (1)                                                                     21:00

 

 

Երկուշաբթի

3 սեպտեմբեր 2018

 

ՄԵԴԱԼԱԲԱՇԽՈՒՄ

 

Ժամը՝ 17:30

                                                 

Ժայռամագլցում

 

Թեթև ատլետ

 

 

Երկուշաբթի

 

3 սեպտեմբեր 2018

 

Բասկետբոլի ծրագիր

 

 

 

                                                     Ժամ՝

 

Երիտ. Օր.

 

Նայիրի – Արցախ                              11:00

 

Հ.Մ.Ա.Կ. (2) – Նոր Ջուղա                  12:30

 

 

 

 

 

Երէց Օրդ.

 

Հ.Մ.Ա.Կ. – Նայիրի                            14:00

 

 

 

Երիտ. Տղ.

 

Րաֆֆի(2)  – Հ.Մ.Ա.Կ. (1)                  15:45

 

Սիփան – Հ.Մ.Ա.Կ. (2)                       18:30

 

Երկուշաբթի

3 սեպտտմբեր2018

Ֆուտսալիծրագիր

 

                                                      Ժամ՝

Սիփան – Հ.Մ.Ա.Կ.                             17:00

 Արմէն  –  Թաւրիզ                            18:00

 

 

Երկուշաբթի

3 սեպտեմբեր 2018

Ճատրակի ծրագիր

 

Մրցութիւնը տեղի է ունենալու՝

 ժամը 10:00-ին:

 

  

 

Երկուշաբթի

3 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի ծրագիր

       

                                                                                                    Ժամ՝                            

Անհատական երեց Օրդ.                                              14:30

 

 

Երկուշաբթի

3 սեպտեմբեր 2018

Թենիսի ծրագիր

 

Մրցութիւնները տեղի են ունենալու ժամը՝ 17:00-ից:

 

 

երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի ծրագիր

 

                                                                                                          Ժամ՝

Երէց. Օր.

Նայիրի – Արցախ                                         14:00

 

Երէց Տղ.

Ն.Ջուղա – Թաւրիզ                                                17:30 

 

Երիտ. Տղ.

Ն.Ջուղա –  Րաֆֆի(1)                                             19:15

  

Երէց Տղ.

                 Չհարմահալ – Արցախ                                    21:00                                

   

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Թենիսի ծրագիր

 

Մրցութիւնները տեղի են ունենալու ժամը՝ 17:00-ից:

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի ծրագիր

 

                            

                                                                                                    Ժամ՝                            

Անհատական երէց Տղ.                                                14:30

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի ծրագիր

 

Տղ.

                                                                                                 Ժամ՝                         

         Արարատ (1) –Արարատ(2)                                                     15:45

 

 

Երեքշաբթի

4 Սեպտեմբեր 2018

Ֆուտբոլի ծրագիր

 

 

                                                                                                     Ժամ՝

Հ.Հ.Ը.Մ.  – Նոր Ջուղա                                                                    19:00

Րաֆֆի   – Նայիրի                                                                          21:00

 

 

Երեքշաբթի

սեպտտմբեր 2018

Ֆուտսալի ծրագիր

 

                                                                                                    Ժամ՝

Հ.Հ.Ը.Մ. (2)  – Հ.Բ.Ը.Մ. (2)                                                                        17:00

Սիփան  –  Հ.Հ.Ը.Մ. (1)                                                                             18:00

Հ.Մ.Ա.Կ. – Հ.Բ.Ը.Մ. (1)                                                                              19:00

 

Չորեքշաբթի

5 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի ծրագիր

 

                                                                                                                        Ժամ՝

Երիտ. Տղ.

Րաֆֆի(2) – Արցախ                                                        13:30

 

Արարատ(1)- Չհարմահալ                                              18:00

                                                                                                                         

Երէց Տղ.

Սիփան- Րաֆֆի                                                                  19:45

 

Ն.Ջուղա – Արարատ                                                           21:30

 

Չորեքշաբթի

5 սեպտեմբեր 2018

Թենիսի ծրագիր

 

 

 

Մրցութիւնները տեղի են ունենալու ժամը՝ 15:30-ից:

Չորեքշաբթի

5 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի Ծրագիր

 

Տղ.

                                                                                                 Ժամ՝                         

         Արարատ(1)  –Ուրմիա                                                            12:00

 

Չորեքշաբթի

5 սեպտտմբեր2018

Ֆուտսալի ծրագիր

 

                                                                                      Ժամ՝

Սիփան  – Հ.Բ.Ը.Մ. (2)                                                          19:00

                                                                    

Հ.Հ.Ը.Մ. (2)  –  Հ.Հ.Ը.Մ. (1)                                                      20:00

 

Մեդալաբաշխում

 

Չորեքշաբթի

5 Սեպտեմբեր 2018

        Ճատրակ և սեղանի թենիս մարզաձևերի մեդալաբշխումը տեղի է ունենալու ժամը 19:00-ին

«Ռոստոմ Ոսկանեան» համալիր:

 

 

 

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի ծրագիր

 

                                                                                                 Ժամ՝

Երէց  Օրդ.

Նայիրի  – Արցախ                                                                                 13:45

 

Երիտ. Տղ.

Րաֆֆի – Արցախ                                                                             15:15

Հ.Մ.Ա.Կ. (1) – Նոր Ջուղա                                                              17:00

                                                                                                      

Երէց Տղ.

Նոր Ջուղա - Րաֆֆի                                                                              18:45

Հ.Մ.Ա.Կ.  – Արցախ                                                                               20:30

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Թենիսի ծրագիր

 

 

 

Մրցութիւնները տեղի են ունենալու ժամը՝ 15:30-ից:

 

 

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի ծրագիր

 

Օրդ.

                                                                                                 Ժամ՝                         

         Արարատ  – Արցախ                                                                10:45

        

          Սիփան (1) – Սիփան (2)                                                        12:15

 

Հինգշաբաթ

6 Սեպտեմբեր 2018

Ֆուտբոլի ծրագիր

 

 

                                                                                                     Ժամ՝

Հ.Հ.Ը.Մ.  – Րաֆֆի                                                                           19:00

Նայիրի   – Նոր Ջուղա                                                                             21:00

 

Հինգշաբաթ

6 Սեպտեմբեր 2018

 

Մեդալաբաշխում 

թենիս մարզաձևի մեդալաբշխումը տեղի է ունենալու ժամը 21:00-ին

(Անմիջապէս խաղերի աւարտից յետոյ)

թենիսի բաժնում:

 

 

Ուրբաթ

 

7 սեպտեմբեր 2018

 

Բասկետբոլի ծրագիր

 

 

 

                                                                                                 Ժամ՝

 

Երէց  Օրդ.

 

Նայիրի  –  Արարատ                                                                              13:30

 

 

 

Երիտ. Տղ.

 

Նոր Ջուղա –  Արցախ                                    15:15

 

Հ.Մ.Ա.Կ. (1) –   Րաֆֆի (1)                              17:00

 

                                                                                                      

 

Երէց Տղ.

 

Արցախ   -   Նոր Ջուղա                    19:45

 

Հ.Մ.Ա.Կ.  –   Րաֆֆի                       21:30

 

Ուրբաթ

7 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի Ծրագիր

 

 

Երէց.տղ.

                                                                                                 Ժամ՝                         

              Արարատ  – Ուրմիա                             12:00

 

Ուրբաթ

7 սեպտտմբեր2018

Ֆուտսալիծրագիր

 

                                                           Ժամ՝

Հ.Հ.Ը.Մ. (2)    – Հ.Բ.Ը.Մ. (2)                           18:00        

                                                                    

Հ.Հ.Ը.Մ. (1)  –  Սիփան                          19:00

 

 

Արդիւնք 

  

 

 Հինգշաբթի

 

30 օգոստոս 2018

 

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

 

 

100 մ.  Օրդ.

 

Առաջին ՝

 

          Սինտիա Քեշիշեան               (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

Երկրորդ՝

 

          Աննա Ադամ Մկրտչեան       (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

Երրորդ՝

 

          Մեղրի Փանոսեան               Նոր Ջուղա

 

 

 

Հինգշաբթի

 

30 օգոստոս 2018

 

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

 

 

1500 մ.  Օր.

 

Առաջին ՝

 

          Անաշէ Շահվերդեան            Սիփան

 

Երկրորդ՝

 

          Էլին Մելիք Սեթեան             (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

Երրորդ՝

 

          Նայիրա Իւսեֆի                    (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

 

 

 

 

Հինգշաբթի

 

30 օգոստոս 2018

 

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

Գնդի Հրում   Օրդ.

 

 

 

Առաջին ՝

 

            Նոէմի Ղարիբեան  (Նոր Ջուղա)

 

 

 

Երկրորդ՝

 

           Փիւնիկ Այւազեան   (Նոր Ջուղա)

 

 

 

Երրորդ՝  

 

           Մինէ Արթունեան      (Նոր Ջուղա)

 

  

 

Հինգշաբթի

 

30 օգոստոս 2018

 

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

 

 

 

 

Գնդի Հրում   Տղ.

 

Առաջին ՝

 

       Մարթին Մահմուդի     (Սիփան)

 

 

 

Երկրորդ՝

 

        Ռայներ Յակոբեան     (Ուրմիա)

 

 

 

Երրորդ՝   

 

           Սանասիս Մակարադի   (Սիփան)

 

 

 

Հինգշաբթի

 

30 օգոստոս 2018

 

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

 

 

Սկաւառականետում

 

Առաջին ՝

 

          Նարէ Ղարախանեան                      (Նոր Ջուղա)

 

Երկրորդ՝

 

          Սևանա Սիմոնեան                         (Նոր Ջուղա)

 

Երրորդ՝

 

          Նոէմի Ղարիբեան                          (Նոր Ջուղա)

 

 

 

Հինգշաբթի

 

30 օգոստոս 2018

 

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

 

 

Հեռացատկ Օրդ.

 

 

 

Առաջին ՝

 

          Թանգիկ Վարդանեան                             (Նոր Ջուղա)

 

Երկրորդ՝

 

          Մեղրիկ Փանոսեան                                  (Նոր Ջուղա)

 

Երրորդ՝

 

          Յասմիկ Տէր Մարտիրոսեան                           (Նոր Ջուղա)

 

 

 

Հինգշաբթի

 

30 օգոստոս 2018

 

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

 

 

400 մ. Օրդ

 

Առաջին ՝

 

          Անասիկ Ծառուկեան                     (Նոր Ջուղա)

 

Երկրորդ՝

 

          Թանգիկ Վարդանեան                   (Նոր Ջուղա)

 

Երրորդ՝

 

          Անի Արթունեան                   (Նոր Ջուղա)

 

 

 

  

Հինգշաբթի

30 օգոստոս 2018

Ժայռամագլցման Արդիւնք

 

8-14  տարեկան  Օրդ.

Առաջին ՝

  Միլենա Միրզախանեան   (Րաֆֆի)

Երկրորդ՝

   Քրիստին Ղարիբեան    (Րաֆֆի)

Երրորդ՝

 Մեղեդի Հայրապետեան    (Րաֆֆի)

 

18-ից վեր Օրդ.

Առաջին ՝

  Մինէ Մեսրոպեան    (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երկրորդ՝

  Իւետ Թամրազեանս    (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երրորդ՝

  Մելանիա Միրզախանեան   (Րաֆֆի)

 

Հինգշաբթի

30 օգոստոս 2018

Ժայռամագլցման Արդիւնք

 

8-12  տարեկան  Տղ.

Առաջին ՝

  Էդւին Մինասեան   (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երկրորդ՝

   Վահէ Խոդաւերդեան    (Սիփան)

Երրորդ՝

 Արաիկ Ծատուրեան    (Սիփան)

 

12-14  տարեկան  Տղ.

Առաջին ՝

  Ադրիէլ Թումանեան    (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երկրորդ՝

  Գէորգ Բուդաղեան    (Սիփան)

Երրորդ՝

  Փանուէլ Թահմասեան   (Սիփան)

 

Հինգշաբթի

30 օգոստոս 2018

Ժայռամագլցման Արդիւնք

 

15-18  տարեկան  Տղ.

Առաջին ՝

  Շանթ Իսաղուլեան   (Սիփան)

Երկրորդ՝

   Էռիկ Սադեղի    (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երրորդ՝

 Ալեքս Պօղոսեան    (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

18-ից վեր Տղ.

Առաջին ՝

  Ռազմիկ Զարիֆեան    (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երկրորդ՝

  Սասուն Դադանեան    (Րաֆֆի)

Երրորդ՝

  Սասուն Քեշիշեան   (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

Հինգշաբթի

30 օգոստոս 2018

Սեղանի Թենիսի արդիւնք

 

  

Խմբային երիտ. Տղ.

Առաջին՝   Շահին Շահր

 Երկրորդ՝  Սարդարապատ

 Երրորդ՝    Հ.Մ.Ա.Կ

                 Ջաւախք

 

Հինգշաբթի

30 օգոստոս 2018

Ֆուտսալի արդիւնք

 

  Նայիրի    4 – 5    Հ.Հ.Ը.Մ. (2)

Արմէն    4 – 3    Հ.Բ.Ը.Մ. (2)

Հ.Մ.Ա.Կ.    8 – 1    Ուրմիա

Հ.Հ.Ը.Մ.  (1)   13  – 3    Հ.Բ.Ը.Մ.(1)

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

 

Երիտ. Օրդ.

Հ.Մ.Ա.Կ .(2)   18  – 47  Նայիրի

Հ.Մ.Ա.Կ. (1)  54  – 47  Արցախ

 

Երիտ. Տղ.

Րաֆֆի  (1)  64  – 19   Սիփան

 

Երէց Տղ.

Հ.Մ.Ա.Կ.   83 –  58   Թաւրիզ

Րաֆֆի   63 – 60   Արցախ

 

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

200  Մետր.  Օրդ.

Առաջին ՝

          Սինտիա Քեշիշեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երկրորդ՝

          Մեղրի Փանոսեան  (Նոր Ջուղա)

Երրորդ՝

          Յասմիկ Տէր Մարտիրոսեան (Նոր Ջուղա)

 

 

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

200  Մետր.  Տղ.

Առաջին ՝

          Մելոդին Բաղդասարեան (Ուրմիա)

Երկրորդ՝

          Արին Աբրահամեան (Սիփան)

Երրորդ՝

          Քևին Մարքալեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Թեթևատլետի Արդիւնք

     

Նիզականետում Տղ.

Առաջին ՝

          Մարթին Մահմուդի  (Սիփան)

Երկրորդ՝

          Առլեն Բարսեղեան  (Նոր Ջուղա)

Երրորդ՝

          Սանասիս Մակարադի (Սիփան)

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Թեթևատլետի Արդիւնք

 

Նիզականետում Օրդ.

Առաջին ՝

          Սևանա Սիմոնեան   (Նոր Ջուղա)

Երկրորդ՝

          Սէրլի Ղարախանեան  (Նոր Ջուղա)

Երրորդ՝

          Սէրլի Նազարեան (Նոր Ջուղա)

 

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Թեթևատլետի Արդիւնք

   

100  Մետր.  Տղ.

Առաջին ՝

          Մելոդին Բաղդասրեան (Ուրմիա)

Երկրորդ՝

          Արին Աբրահամեան (Սիփան)

Երրորդ՝

          Քրիստեան Յովսէփեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս 2018

Թեթևատլետի Արդիւնք

       

800  Մետր.  Օրդ.

Առաջին ՝

          Անասիկ Ծատուրեան (Նոր Ջուղա)

Երկրորդ՝

          Էլին Մելիք Սեթեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

Երրորդ՝

          Անի Արթունեան (Նոր Ջուղա)

 

Ուրբաթ

31օգոստոս 2018

Սեղանի Թենիսի արդիւնք

 

Խմբային երէց. Տղ.

                      Առաջին՝   Հ.Մ.Ա.Կ

                      Երկրորդ՝  Սարդարապատ (1)

                      Երրորդ՝    Թաւրիզ                    

                                      Սարդարապատ (2)

 

 

Ուրբաթ

31 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի արդիւնք

 

Երիտ. Օրդ.

                                                                                   

          Արարատ (2) 0Սիփան (1)2 

          Արցախ 2 – Սիփան (2) 0    

 

 

Ուրբաթ

31 օգոստոս2018

Ֆուտսալի արդի

 

                                                                                               

Թաւրիզ   0  – 15    Հ.Բ.Ը.Մ. (2)

Արմէն   6 – 16     Նայիրի

Սիփան   5 – 2    Հ.Բ.Ը.Մ. (1)

Հ.Հ.Ը.Մ.  (1)   12  – 0    Ուրմիա

 

 

Շաբաթ

1 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

                                                                                                           

Երիտ. Օրդ.

Հ.Մ.Ա.Կ .(2)   16   – 55   Արցախ

Հ.Մ.Ա.Կ. (1)   44  – 28    Նոր Ջուղա

 

Երիտ. Տղ.

Նոր Ջուղա   47  – 9    Սիփան

Րաֆֆի (2)   50  – 70    Չհարմահալ

Հ.Մ.Ա.Կ.(2)   39 – 69    Րաֆֆի (1)

 

Երէց Տղ.

Հ.Մ.Ա.Կ.   62 – 36   Նայիրի

Սիփան   38 – 68   Արցախ

 

Շաբաթ

1 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի արդիւնք

 

 

Անհատական երիտ. Օրդ.

                      Առաջին՝   Աննա Քեշիշեան (Նայիրի)

                      Երկրորդ՝  Ալին Քեշիշեան (Նայիրի)

                                                    Երրորդ՝    Աթրիս Շահւերդի (Հ.Մ.Ա.Կ.)                       

                                                           Քրիսթիան Մարկոսեան (Նոր Ջուղա)

 

Խմբային  երէց  Օրդ.

                      Առաջին՝   Նայիրի

                      Երկրորդ՝  Նոր Ջուղա

                      Երրորդ՝    Հ.Մ.Ա.Կ.

                                      Թաւրիզ

 

 

Շաբաթ

1 սեպտեմբեր 2018

Ֆուտբոլի արդիւնք

 

Հ.Հ.Ը.Մ.   1  – 6    Նայիրի

Րաֆֆի   2 – 2   Նոր Ջուղա

 

Շաբաթ

1 սեպտտմբեր 2018

Ֆուտսալի արդիւնք

 

                                             

Արմէն  2 – 8  Հ.Հ.Ը.Մ. (2)

Թաւրիզ 0  – 13  Նայիրի

Սիփան  8 – 2  Ուրմիա

 

 

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

                                                                                                                       

Երիտ. Օր.

Նայիրի    14  – 45    Արարատ (1)

Արցախ     57  -   55     Ն.Ջուղա

 

Երիտ. Տղ.

Ն.Ջուղա  58 – 28  Արարատ (2)

Արցախ   48  –  70  Արարատ (1)

 

Երէց Տղ.

Նայիրի       34  –  53     Ն.Ջուղա

Չհարմահալ     64  –   75   Րաֆֆի

 

 

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի արդիւնք

 

 

Անհատական երիտ.  Տղ.

                            Առաջին՝   Արութին Թորորսեան (Շահին Շահր)

                      Երկրորդ՝  Ռոնի Մեհդիխանեան (Հ.Մ.Ա.Կ.) 

                                      Երրորդ՝    Ռոնի Վարդանեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)                     

                                      Արկադի Նազարեան (Սարդարապատ)

 

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի արդիւնք

 

Երիտ. Օրդ.

                                                                                                           

Սիփան(2)   0 – 2   Արարատ

Արցախ   2 – 0   Սիփան(1)

 

Կիրակի

2 սեպտեմբեր 2018

Ֆուտսալի արդիւնք

 

 

Հ.Մ.Ա.Կ.    0   –  10    Հ.Հ.Ը.Մ.  (1)

 

  Հ.Բ.Ը.Մ. (2)     4  – 3  Նայիրի 

 

Թաւրիզ   4   -  10   Հ.Հ.Ը.Մ. (2)

 

Ուրմիա    5  –   6   Հ.Բ.Ը.Մ (1)

 

երկուշաբթի

3 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի արդիւնք

 

Անհատական երէց  Օրդ.

                      Առաջին՝   Ալին Քէշիշ  (Նայիրի)

                      Երկրորդ՝  Աննա Քէշիշ (Նայիրի)

                                                            Երրորդ՝    Մինելի Գէորգեան  (Հ.Մ.Ա.Կ.)                     

                                      Էլւինա Անտոնեան  (Թաւրիզ)

 

 

Երկուշաբթի

3 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

                                                                                                           

Երիտ. Օր.

Նայիրի   12  – 22    Արցախ

Հ.Մ.Ա.Կ. (2)  16  -  58    Ն.Ջուղա

 

 

Երէց Օրդ.

Հ.Մ.Ա.Կ.  55  –  30   Նայիրի

 

 

Երիտ. Տղ.

Րաֆֆի(2)   36  –   92  Հ.Մ.Ա.Կ. (1)

Սիփան    56  –  58   Հ.Մ.Ա.Կ. (2)

 

 

Երկուշաբթի

3 սեպտտմբեր2018

ՖուտսալիԱրդիւնք

 

 

Սիփան   4 – 3   Հ.Մ.Ա.Կ.

Արմէն  15 – 1 Թաւրիզ

 

 

երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի Արդիւնք

 

                                                                                                                       

Երէց. Օր.

Նայիրի   41 –33   Արցախ

 

Երէց Տղ.

Ն.Ջուղա  93 – 55   Թաւրիզ

 

Երիտ. Տղ.

Ն.Ջուղա 52   – 66   Րաֆֆի(1)

 

Երէց Տղ.

Չհարմահալ   79 – 74   Արցախ

 

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Ճատրակի Արդիւնք

 

Անհատական (երէց)

 

Առաջին ՝

             Ռոդրիկ  Վարդումեան  (Սարդարապատ)

 

Երկրորդ՝

             Նորիկ  Ալեքսանդրեան  (Սարդարապատ)

 

Երրորդ՝

             Արգին  Խուդավերդեան(Շահին Շահր)

             Թադէ   Էլիասզադէ (Ուրմիա)

 

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Ճատրակի Արդիւնք

 

 

Անհատական (երիտ)

 

Առաջին ՝

             Դաւիթ   Չախալեան (Ջաւախք)

             Բիւրեղ  Բաղրամեան  (Սարդարապատ)

 

Երկրորդ՝

             Վլադիմիր  Չախալեան (Ջաւախք)

 

Երրորդ՝

             Կարէն  Իրիցեան (Ջաւախք)

 

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Ճատրակի Արդիւնք

 

 

 Խմբային  (երէց)

                      Առաջին ՝

                                   Սարդարապատ

                      Երկրորդ՝

                                   Ուրմիա

                      Երրորդ՝

                                 Շահին Շահր

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Ճատրակի Արդիւնք

Խմբային (Երիտ)

 

                        Առաջին ՝

                                    Ջաւախք

                        Երկրորդ՝

                                     Սարդարապատ

                         Երրորդ՝

                                     Շահին  Շահր

 

 

Երեքշաբթի

4 սեպտեմբեր 2018

Սեղանի Թենիսի Արդիւնք

 

Անհատական տղ. (երէց. )

 

Առաջին ՝

             Սերժիկ  Այւազեան   (Հ.Մ.Ա.Կ)

 

Երկրորդ՝

             Արին   Ղարիբջանեան   (Նայիրի)

 

Երրորդ՝

             Սերժիկ   Իւսէֆի   (Հ.Մ.Ա.Կ)

              Մասիս    Աւանէս   (Սարդարապատ)

 

 

Երեքշաբթի

4 Սեպտեմբեր 2018

Ֆուտբոլի արդիւնք

  

 

Հ.Հ.Ը.Մ.  1 – 1 Նոր Ջուղա

Րաֆֆի  2 – 2 Նայիրի

 

 

Երեքշաբթի

4սեպտտմբեր2018

ՖուտսալիԱրդիւնք

 

 

Հ.Հ.Ը.Մ. (2)    0–4    Հ.Բ.Ը.Մ. (2)

   Սիփան       0–2     Հ.Հ.Ը.Մ. (1)

   Հ.Մ.Ա.Կ.       0 –7     Հ.Բ.Ը.Մ. (1)

 

  

 

 

Չորեքշաբթի

5 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

                                                                                                                       

Երիտ. Տղ.

 

Րաֆֆի(2)    29–57     Արցախ

 

Արարատ(1)     89-67    Չհարմահալ

 

Երէց Տղ.

 

Սիփան    54-64     Րաֆֆի

 

Ն.Ջուղա      57–65     Արարատ

 

 

 

 

 

Չորեքշաբթի

5 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի Արդիւնք

 

Տղ.

                                                                                                           

Արարատ(1)   0  –   2  Ուրմիա

 

 

 

Չորեքշաբթի

5 սեպտտմբեր2018

ՖուտսալիԱրդիւնք

 

 

 

                                                                                     

Սիփան          4 –2    Հ.Բ.Ը.Մ. (2)

 

Հ.Հ.Ը.Մ. (2)      2–7     Հ.Հ.Ը.Մ. (1)

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

                                                                                                

Երէց  Օրդ.

Նայիրի  45 – 33 Արցախ

 

Երիտ. Տղ.

Րաֆֆի (1) 72 – 71  Արցախ

Հ.Մ.Ա.Կ. (1) 65  – 57  Նոր Ջուղա

                                                                                                      

Երէց Տղ.

Նոր Ջուղա  59 – 69  Րաֆֆի

Հ.Մ.Ա.Կ. 80 – 59   Արցախ

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

 

Երիտ. Օր.

 

Առաջին՝  

 

                 Հ.Մ.Ա.Կ. (1)

 

 Երկրորդ՝ 

 

                Արցախ

 

                                                   Երրորդ՝                                                   

 

                            Ն.Ջուղա           

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի Արդիւնք

 

Ընդհանուր օր.

                                                                                                           

            Առաջին՝

                            Արցախ

 

            Երկրորդ՝

                            Սիփան(1)

 

            Երրորդ՝

                             Արարատ

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր2018

Թենիսի արդիւնք

 

 

Տղ.Double                                                                                      

            Առաջին՝

                                  Արգին    Թարինեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                  Միրօ    Սարգսեան (Սիփան)

            Երկրորդ՝

                                  Բերնարդ  Այւազեան (Սիփան)

                                  Ֆրեդրիկ Յակոբեան    (Հ.Մ.Ա.Կ.)     

 

            Երրորդ՝

                                    Արմէն   Մարտիրոսեան(Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                    Սեմիկ խոդադադի (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                     եւ

                                     Էդւին  Զոհրաբեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                     Սիամանթօ  Տիգրանեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

 

 

 

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր2018

Թենիսի արդիւնք

 

 

                                          Mix Double                                                                                    

            Առաջին՝

                                  Մինէ Մարտիրոսեան   (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                  Միրօ  Սարգսեան (Սիփան)

            Երկրորդ՝

                                   Արգին   Թարինեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                   Սելին  Մկրտչեան (Նոր Ջուղա)

             Երրորդ՝

                                   Թադէ Ասատրեան  (Հ.Մ.Ա.Կ.)     

                                   Փոլէտ  Բարխուրդարեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)     

                      եւ

                                   Արմէն   Մարտիրոսեան(Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                   Քարլա  Էրիզեան(Հ.Մ.Ա.Կ.)     

 

 

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Թենիսի արդիւնք

 

 

Single Տղ.

                      Առաջին՝   Միրօ Սարգսեան (Սիփան)

                      Երկրորդ՝  Բերնարդ Այւազեան (Սիփան)

                      Երրորդ՝    Արգին Թարինեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                            Արմէն Մարտիրոսեան  (Հ.Մ.Ա.Կ.)

 

Single Օրդ.

                      Առաջին՝   Մինէ Մարտիրոսեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                      Երկրորդ՝  Ագաթ Սադեղի (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                      Երրորդ՝    Մելանի Սիրիկեան (Հ.Մ.Ա.Կ.)

                                      Արփի Գալստեան ( Հ.Հ.Ը.Մ.)

 

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Վոլիբոլի Արդիւնք

 

Օր.

                                                                                                           

Արարատ     0 – 2      Արցախ

Սիփան(1)     2 – 0     Սիփան(2)   

 

 

 

 

 

 

Հինգշաբթի

6 սեպտեմբեր 2018

Ֆուտբալի արդիւնք

 

 

             Առաջին՝

                                 Նոր ջուղա

 

            Երկրորդ՝

                                    Նայիրի 

 

             Երրորդ՝

                                   

                                   Հ.Հ.Ը.Մ

 

Հինգշաբաթ

6 Սեպտեմբեր 2018

Ֆուտբոլի արդիւնք

                                                 

Հ.Հ.Ը.Մ.     3–2     Րաֆֆի

Նայիրի    0–5  Նոր Ջուղա

 

 

Հինգշաբթի

7 սեպտտմբեր2018

ՖուտսալիԱրդիւնք

 

 

 

                                                                                     

Հ.Հ.Ը.Մ. (2)    3 – 4    Հ.Բ.Ը.Մ. (2)

 

Սիփան      2 –5     Հ.Հ.Ը.Մ. (1)

 

 

 

Ուրբաթ

7 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

 

Երիտ. Տղ.

 

Առաջին՝  

                 Հ.Մ.Ա.Կ. (1)

 Երկրորդ՝ 

                Րաֆֆի

Երրորդ՝                                  

                Արցախ        

 

 

Ուրբաթ

7 սեպտեմբեր 2018

Ֆուտսալի արդիւնք

 

 

             Առաջին՝

                                 Հ.Հ.Ը.Մ. (1)

 

            Երկրորդ՝

                                    Սիփան

 

             Երրորդ՝                    

                                   Հ.Բ.Ը.Մ. (2)

 

 

 

 

Ուրբաթ

7 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

 

Օրդ. Ընկերական

Նայիրի  33 – 38 Արարատ

Երիտ Տղ.

Նոր Ջուղա 57 – 59 Արցախ

Րաֆֆի 63 – 68 Արարատ (1)

Երէց Տղ.

Նոր Ջուղա89- 66Արցախ

Րաֆֆի 55 – 68 Արարատ

 

 

 

 

Ուրբաթ

7 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

 

Երիտ. Տղ.

 

Առաջին՝  

                 Հ.Մ.Ա.Կ. (1)

 Երկրորդ՝ 

                Րաֆֆի

Երրորդ՝                                  

                Արցախ        

 

 

Ուրբաթ

7 սեպտեմբեր 2018

Բասկետբոլի արդիւնք

 

 

Երէց. Տղ.

 

Առաջին՝  

    Հ.Մ.Ա.Կ.

Երկրորդ՝ 

 Րաֆֆի

                                 Երրորդ՝                                  

      Նոր Ջուղա