Հրատարակութիւն

PDF

Երէցների Լուրեր

Զամբիլ եմ լցրել նուշը Թող ծակի վարդի փուշը Փունջը կապեմ եարիս տամ Պաչ անեմ եարիս թուշը
Գիւլում կասեմ կշարեմ Տոպրակ կածեմ կկարեմ Երկրէ երկիր ման կը գամ Քանց քեզ լաւը կճարեմ:
Ծառի տակը հով քամի Քաքուլդ քամին տանի Բա դու սարում ու ձորում Իմ քունը ո՞նց կը տանի:
Թեզ տւած թեզին մեռնեմ Ման եկած տեղին մեռնեմ Երեք օրա տեսել չեմ Նոր ծլած բեղին մեռնեմ:
Ձեռներդ ծափ ես տալիս Քաքուլդ թափ ես տալիս Էսօր իմ եար չեմ տեսել Ամէն օր խափ ես տալիս:
Ուռի ես, կռանալ մի Մեր դռնից հեռանալ մի Թէ Աստւածդ կը սիրես Սիրածիդ մոռանալ մի:
Սիրած եարը քաղցր ա Բարդի ծառը բարձր ա Գնամ մօրից հարցնեմ Թէ որ չտայ փախցնեմ:
Այ տղայ բաղի միջին Ոտներդ շաղի միջին Կանչի կանչելուդ մեռնեմ Ես եմ քո խաղի միջին:
Խնձոր ունիմ կծածայ Չորս կողմն էրծաթածայ Ախպէրս ուզեց չտւի Ասա եարի ղրկածա:
Արազը հեշտացելա Ճամբէքը կոշտացելա Խաբար արէք իմ նանին Ուզողս շատացելա: